Yhdistys

Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry
on 18.2.2012 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on:

 • tukea ja edistää vapaaehtoisesti lapsettomien oikeuksia, tasa-arvoa ja asemaa
 • tiedottaa vapaaehtoisesta lapsettomuudesta
 • tarjota vertaistukea
 • keskustella
 • toimia kontaktifoorumina
 • lähestyä päättäjiä/poliitikkoja
 • laajentaa perinteistä perhekäsitystä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry:

 • tiedottaa ja ottaa kantaa
 • ylläpitää internetsivuja
 • järjestää tapaamisia ja tilaisuuksia
 • tekee aloitteita viranomaisille

Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys.