Toimintasuunnitelma 2013

Yhdistyksen tarkoituksena on vapaaehtoisesti lapsettomien oikeuksien, tasa-arvon ja aseman tukeminen ja edistäminen, sääntöjen 2 §.

Jäsenistö

  • Sihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä, puheenjohtajalla on jäsenten yhteystiedot. Jäseniin pidetään yhteyttä kirjallisesti. Järjestetään tapaamisia ja kokouksia. Jäsenhankintaa suoritetaan kampanjoin, muulla tiedottamisella sekä yksittäisten jäsenten panostuksella. Jäsenhankinta on ympärivuotista.

Toimihenkilöt

  • Perustamiskokouksessa valitut toimi- ja vastuuhenkilöt sekä 8.9.2012 valittu varapuheenjohtaja valitaan seuraavan kerran syyskokouksessa 2013. Työryhmiin valitut henkilöt toimivat sen mukaan, mitä on sovittu.

Hallitus

  • Hallitus pitää kokouksen kerran kuukaudessa, joista joka toinen on etäkokous ja joka toinen henkilökohtainen kokoontuminen. Heinäkuussa hallitus ei pidä kokousta. Kehittämis- ja suunnittelupäiviä pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti hallituksen kokouksen yhteydessä.

Tiedottaminen

  • Jäsenille tiedotetaan (jäsenkirje) 2 kertaa vuodessa. Jäsenkirje lähetetään pääsääntöisesti sähköpostina. Jäsenille, joilla ei ole sähköpostia/internetiä, jäsenkirje lähetetään kirjepostina. Muu tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti yhdistyksen kotisivujen kautta sekä tiedotuskirjeissä. Lisäksi on Facebook-ryhmä jäsenille ja Facebookin tykkäyssivu ulkoiseen tiedottamiseen sekä Google+ että Twitterin yhdistyssivut. Yhdistyksen kotisivujen etusivua tai muuta vastaavaa tiedotussivua käytetään myös ajankohtaisten asioiden ulkoiseen tiedottamiseen, samoin puheenjohtajan blogia Uudessa Suomessa. Mediakannanottoja ja –esiintymisiä tehdään tarpeen ja tilaisuuksien mukaan. Verkkoon laitetaan nettiadressi hyvin perusteluin koskien sterilisaatioikärajan laskua 25:een ikävuoteen kevättalven 2013 aikana.

Yleiset kokoukset

  • Kevätkokous järjestetään maalis-huhtikuussa Pohjois-Suomessa, syyskokous syys-lokakuussa Etelä-Suomessa. Yleiset kokoukset pidetään hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.

Jäsentapaamiset

  • Jäsentapaamisia järjestetään 1-2 kappaletta vuoden aikana, joista ainakin toinen kesällä. Pienempiä tapaamisia voi itse kukin järjestellä liikkuessaan eri puolilla maata. Virtuaalitapaamisia (chat) internetissä useampi vuoden aikana

Edustus

  • Lanseerataan velanpäivä (18.2.) ihmisten tietoisuuteen pienen kampanjan merkeissä. Toteutetaan Tunti vanhukselle-tempaus uudelleen. TV/Radio/muu media mahdollisuuksien ja pyyntöjen mukaan. Muutkin kuin hallituksen jäsenet osallistuvat edustamiseen halutessaan. Messuedustus Nainen 2013 Hää- ja juhlamessuilla 9-10.2.2013 Lahdessa

Yhteistyö ja varainhankinta

  • Varoja kerätään jäsenmaksuista ja yhdistystuotteista. Kysytään yhteistyökumppaneita matkatoimistoista, ravintolaketjuista, lemmikkikauppa(ketjuista) ja hotelleista.

 Lahdessa 8.9.2012

Copyright © 2017
Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry