Toimintasuunnitelma 2012

Yhdistyksen tarkoituksena on vapaaehtoisesti lapsettomien oikeuksien, tasa-arvon ja aseman tukeminen ja edistäminen, sääntöjen 2 §.

Tulevana toimintakautena yhdistys keskittyy jatkamaan hyvälle alulle saatua toiminnan käynnistymistä.

Jäsenistö

  • Ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei vielä aktiivista jäsenten värväystä – keskitytään toiminnan käynnistämiseen.  Puheenjohtajalla on jäsenrekisteri yhteystietoineen.

Toimihenkilöt

  • Perustamiskokouksessa valitut toimihenkilöt ja vastuuhenkilöt valitaan toiminnan vakiinnuttua seuraavan kerran syyskokouksessa 2013.

Hallitus

  • Hallitus pitää kaksi kokousta, tarvittaessa useammin.  Kevään aikana pidetään hallituksen kehittämispäivä. Kokouspaikat ja –ajat päätetään myöhemmin.

Tiedottaminen

  • Jäsenille tiedotetaan sähköpostitse, Facebookissa sekä yhdistyksen kotisivujen kautta. Jäsenille toimitetaan kaksi jäsenkirjettä toimintavuoden aikana. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös ulkopuolisille eri medioiden kautta: yhdistyksen nettisivut, yhdistyksen Facebook -ryhmä.

Kokoukset

  • Kevät- ja syyskokous. Kokouspaikka valitaan hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelta, kokoukset pidetään vuorotellen pohjoisessa ja eteläisessä Suomessa.

Jäsentapaamiset

  • Jäsentapaamisia järjestetään ympäri maata.  Yhdistyksen kokous sekä erilaista toimintaa ja jäsentapaamisia sisällytetään samaan ajankohtaan.

Edustus

  • Tiedotetaan yhdistyksen olemassaolosta julkisuuteen mediakannanottoina ja –kirjoituksina hallituksen hyväksynnän kautta. Edustus Internetissä yhdistyksen kotisivujen kautta.

Yhteistyö

  • Yhteistyön merkeissä otetaan yhteyttä Suomen Yksinelävät ry:n sekä mahdollisesti gynekologeihin ehkäisy- ja sterilisaatioasioissa.

Varainhankinta

  • Vuonna 2012 varoja kerätään ensisijaisesti jäsenmaksuista. Yhdistys teettää yhdistyspaidat mahdollisesti loppuvuodesta.

(Vantaalla 18.2.2012)

Copyright © 2017
Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry