Toimintasuunnitelma 2015

Yhdistyksen tarkoituksena on vapaaehtoisesti lapsettomien oikeuksien, tasa-arvon ja aseman tukeminen ja edistäminen, sääntöjen 2 §.

 

Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset järjestetään jäsenäänestyksillä valituilla paikkakunnilla. Kokousten yhteydessä pyritään toteuttamaan vapaamuotoinen ravintolakäynti tai muu sosiaalinen aktiviteetti. Hallitus pitää yhteyttä sähköisesti ja kokoontuu tarvittaessa.

 

Jäsenistö

 • Jäsenrekisterivastaava ylläpitää jäsenrekisteriä. Hallituksen jäsenillä on jäsenten yhteystiedot.
 • Jäseniin pidetään yhteyttä sähköpostitse, yhdistyksen Facebook-ryhmän kautta ja sääntömääräisissä
 • kokouksissa. Yhdistys järjestää tapaamisia ja kokouksia. Jäsenistöltä saadun palautteen pohjalta
 • kehitetään tulevaa toimintaa.
 • Jäsenhankintaa suoritetaan nettisivuilla ja yksittäisten jäsenten panostuksella. Jäsenhankinta on
 • ympärivuotista.

 

Talous

Varoja kerätään jäsenmaksuilla.

 

Toiminta

 • Helsingissä järjestettäviä keskusteluiltoja jatketaan.
 • Mikäli kiinnostusta on, järjestetään tapaamisia myös muilla paikkakunnilla.

 

Tiedottaminen

Ulkoinen tiedottaminen

 • Jatketaan tiedotusten lähettämistä mediaan.
 • Tiedotetaan edelleen Facebookissa ja yhdistyksen kotisivuilla.

Sisäinen tiedottaminen

 • Tärkeimpinä kanavina ovat sähköposti ja yhdistyksen Facebook-ryhmä, myös yhdistyksen kotisivuja mahdollista käyttää.
 • Sääntömääräiset kokouskutsut lähetetään sähköpostitse.

 

Lopuksi

Tulevana toimikautena Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry pyrkii jatkamaan vertaistukitoimintaa ja julkista keskustelua vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja sterilisaatioikärajan laskemisesta.

Copyright © 2017
Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry