Artikkeleita

Haluatko lisätä tänne artikkeleita, tutkimuksia, blogeja tai tekstejä vapaaehtoisesta lapsettomuudesta? Ota yhteyttä vapaaehtoisestilapsettomatry(a)gmail.com

 

Artikkelit

 

Vapaaehtoinen lapsettomuus puhututtaa

http://www.uutistamo.fi/vapaaehtoinen-lapsettomuus-puhututtaa/

 

Lapsiako? Ei kiitos.

http://www.vau.fi/Perhe/Vanhemmuus/Lapsiako-Ei-kiitos/

 

Vanhempi, älä sano näitä lauseita lapsettomalle

http://www.voice.fi/ilmiot/vanhempi-ala-sano-naita-lauseita-lapsettomalle/8/51695

 

Having It All Without Having Children

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2148636,00.html

 

Lapsettoman parin hankalampi saada apua parisuhdeongelmiin

http://www.hs.fi/kotimaa/a1387073934571?jako=9683f5c1de8d357f694e01ef70d6c700&ref=fb-share

 

To The Women Who Choose Not To Have Kids

http://thoughtcatalog.com/abby-rosmarin/2013/12/to-the-women-who-choose-not-to-have-kids/

 

Käsi joka kehtoa keinuttaa, keinuttaa koko maailmaa?

http://www.lily.fi/blogit/run-babe-run/kasi-joka-kehtoa-keinuttaa-keinuttaa-koko-maailmaa

 

Täti on lapsen paras kaveri

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1389417042038?jako=66f2812ab296588998b5d64e57ea4883&ref=fb-share 

 

Nainen, oletko liian älykäs lapsentekoon?

http://www.mtv.fi/lifestyle/hyvinvointi.shtml/nainen-oletko-liian-alykas-lapsentekoon/2013/08/1788675

 

Vapaaehtoisesti lapseton?

 http://vaestoliitonblogi.com/2013/08/27/vapaaehtoisesti-lapseton/

 

“Näin meitä lapsettomia syrjitään”

http://www.hs.fi/elama/N%C3%A4in+meit%C3%A4+lapsettomia+syrjit%C3%A4%C3%A4n/a1392195311824

 

“3000 euron palkalla ei kannata käydä töissä”

http://yle.fi/uutiset/3000_euron_palkalla_ei_kannata_kayda_toissa/6919802

 

Mitä ajattelin tänään: Itse valittu lapsettomuus on tabu

http://www2.nyt.fi/20131115-mitae-ajattelin-taenaeaen-itse-valittu-lapsettomuus-tabu/

 

Lapset eivät tuo onnea. Päinvastoin.

http://ylioppilaslehti.fi/2010/12/ilonpilaaja/

 

Lapsettomuus lisääntyy Suomessa

http://yle.fi/uutiset/lapsettomuus_lisaantyy_suomessa/5430775 

 

Tämän takia nelikymppisillä naisilla ei ole lapsia – eikä koskaan tulekaan

http://www.talouselama.fi/uutiset/taman+takia+nelikymppisilla+naisilla+ei+ole+lapsia++eika+koskaan+tulekaan/a2091389

 

Kummat ovat onnellisempia, lapsia hankkineet vai lapsettomat? Harvard selvitti asian

http://www.iltasanomat.fi/hyvaolo/art-1288543904449.html

 

Näkökulma: Saako lapsi huutaa ja pilata kirkkohäät?

 http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288580644876.html

 

Kirjoja

Laura S. Scott: Two is enough: A Couple’s Guide to Living Childless by Choice

Ellen L. Walker: Complete without Kids: An Insider’s Guide to Childfree Living by Choice or by Chance

Being Fruitful Without Multiplying: Stories and Essays from around the world

Jen Kirkman: I Can Barely Take Care of Myself: Tales From a Happy Life Without Kids

Henriette Mantel: No Kidding: Women Writers on Bypassing Parenthood

Nicki Defago: Childfree and Loving It!

Corinne Maier: No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children

Ellen L. Walker: Complete without Kids: An Insider’s Guide to Childfree Living by Choice or by Chance

Madelyn Cain: The Childless Revolution: What It Means To Be Childless Today

Marcia Drut-Davis: Confessions of a Childfree Woman: A Life Spent Swimming Against the Mainstream

Karen Foster: No Way Baby!: Exploring, Understanding, and Defending the Decision Not to Have Children

William (Dann) Alexander: Planned Unparenthood Creating a Life Without Procreating

 

Tutkimukset

“Kun haikaraa ei kutsuta kylään” : tutkimuskohteena vapaaehtoinen lapsettomuus

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44062

 

Tämä on kahden aikuisen hemmottelusuhde 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/11675/jouhkimo_kokki.pdf?sequence=1

 

Vapaaehtoinen lapsettomuus

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=https%3A%2F%2Fjyx.jyu.fi%2Fdspace%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F8841%2F782.pdf%3Fsequence%3D1&ei=OEUCU5q4F8eD4ASwj4CwDA&usg=AFQjCNFo5f4CpaLvP9PKhFUMjYgTLTHAaQ&bvm=bv.61535280,d.bGE

 

Lapsettomuus naisen tietoisena valintana

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/12897

 

Valinnan vapaus ja yhdenmukaisuuden pakko : vapaaehtoinen lapsettomuus internetkeskusteluissa

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/11964

 

 

Blogit

Tiedätkö jonkun vapaaehtoisesta lapsettomuudesta kertovan blogin? Kerro siitä meille vapaaehtoisestilapsettomatry@gmail.com

 

Tekstejä

 

Lapseton aviopari on edelleen Suomen yleisin perhetyyppi

Suomen yleisin perhetyyppi on edelleen lapseton aviopari, joita oli 35 prosenttia kaikista perheistä vuonna 2010. Vielä vuonna 2004 yleisin perhetyyppi Suomessa oli aviopari, jonka luona asuu jonkin ikäisiä lapsia Vuonna 2010 avioparin ja lasten muodostamia perheitä oli 31 prosenttia kaikista perheistä. Tämän perhetyypin määrä on kuitenkin pitkään ollut laskusuunnassa, kun taas lapsettomien avioparien määrä on ollut kasvussa. Viime vuosina vuosimuutokset ovat koko ajan pienentyneet. Esimerkiksi lastensa kanssa asuvien avioparien määrä vähentyi 2 500 perheellä edellisestä vuodesta, kun vielä vuodesta 2005 vuoteen 2006 vähennys oli 6 700. Koska vuosimuutokset ovat pieniä, eri perhetyyppien määrän vähenemisen tai lisääntymisen syitä on vaikea selvästi osoittaa.

Myös avoparien määrä ja osuus perheistä kasvaa. Avopareja, joilla ei ole lapsia, on tosin vielä vain 14 prosenttia kaikista perheistä. Avopareja, joilla on lapsia, on nykyisin kahdeksan prosenttia kaikista perheistä. Määrä on kasvanut hitaasti viime vuosina.

Äiti ja lapsia -perheiden määrä on nyt vähentynyt jo yhtenätoista vuonna peräkkäin. Isä ja lapsia -perheet ovat edelleen harvinaisia, näitä perheitä on vain kaksi perhettä sadasta. Suhteellinen osuus ei ole muuttunut juuri lainkaan viime vuosina.

Taulukko 2. Perheet tyypeittäin 1950–2010 (Excel-taulukko)

1) Rekisteröity pari ja lapsia -perhetyypin perheitä oli yhteensä 281.
2) Väestölaskennan perhetyyppijakauma korjattu haastattelututkimusten perusteella (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 49, Helsinki 1981).
3) Väestölaskennan perhetyyppijakaumaa korjattu vuoden 1981 rekisteripohjaisella perhe- ja avopariaineistolla.

(Lähde: Tilastokeskus)

 

Tämän verran lapsi maksaa

Ruotsalainen Swedbank on laskenut hintalapun lapselle. Sen mukaan lapsi maksaa 18 ensimmäisen elinvuotensa aikana vanhemmilleen kaikkiaan miljoona kruunua eli 90 000  euroa. Kahden lapsen kasvattaminen tulee aina vähän edullisemmaksi, mutta silloinkin hintaa kertyy yhteensä 1,8 miljoonaa kruunua eli 900 000 kruunua per lapsi, mikä tarkoittaa 81 000 euron lapsikohtaisia kuluja.

Britanniassa tehdyn selvityksen mukaan vanhemmat kuluttavat lapseensa keskimäärin  201 800 puntaa (eli noin 229 800 euroa) ensimmäisen 21 vuoden aikana. Suomalaisen arvion mukaan lapsen kustannukset jäävät puoleen tästä. CEBR:n mukaan jo lapsen ensimmäinen vuosi tietää kuitenkin 9152 punnan menoerää. Koulutukseen puolestaan uppoaa 52 822 puntaa – jos mukaan ei lasketa yksityiskouluja.

Tilastokeskuksen ja Stakesin vuonna 2008 tekemän arvion mukaan suomalaisen lapsen hinnaksi tulee 105 600 euroa.

Vauvan saaminen maksaa tulevan äidin työnantajalle vähintään 10 000 euroa, paljastaa Yrittäjänaisten tuore laskelma. Yrittäjät ovat kypsyneet siihen, että lapsensaannin kulut tulevat yhä kokonaan äidin työnantajan maksettaviksi. Turkulainen kampaamo kävi konkurssin partaalla kun sen 6 työntekijää kymmenestä oli samaan aikaan äitiyslomalla. Yhteensä työntekijöiden raskaudet maksoivat turkulaiskampaajalle 60 000 euroa.

(Taloussanomat 23.6.2009; 11.9.2009; 23.2.2010)

 

Vapaaehtoinen lapsettomuus internetkeskusteluissa

Kati Jalagin (2008) on sosiologian pro gradussaan käsitellyt vapaaehtoista lapsettomuutta internetkeskusteluissa. Hänen tutkimustaan taustoittaa perheen murrokseen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu, jossa vapaaehtoinen lapsettomuus näyttäytyy ”normaalille” ydinperheelle vaihtoehtoisena elämäntapana. Tutkimuksen aineisto koostui vuosina 2003-2005 julkaistuista seitsemästä internetkeskustelusta, joissa keskusteltiin vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja lasten hankinnasta.

Aineistosta nousi esille erottelu ”meihin” ja ”heihin”, jossa lapsettomat keskustelijat edustivat ”meitä” ja muu ympäristö sekä ”lapselliset” keskustelijat edustivat ”heitä”. Tutkimuksen lapsettomilla keskustelijoilla oli ”normaalista” lasten hankintaan liittyvästä normista poikkeavina yksilöinä selontekovelvollisuus: he joutuvat perustelemaan elämänvalintaansa muille. Lapsettomien yksilöllisissä näkemyksissä korostuivat oma riittämättömyys suhteessa ”hyvän” äitiyden normin vaatimuksiin ja negatiivinen suhtautuminen äitiyteen.

Lapsettomilla ja muulla ympäristöllä, jonka piiriin ”lapselliset” kuuluvat, oli keskenään ristiriitainen näkemys ”oikeanlaisesta elämäntavasta”, jonka mukaan naisten kuuluu tehdä lapsia.  Keskustelijat, jotka puhuivat erilaisuuden hyväksynnän puolesta, näyttivät ratkaisevan tämän ristiriidan, jolloin lapseton elämäntapa muuttui normaaliksi ja hyväksyttäväksi elämänvalinnaksi.

Ympäristön painostus harmitti lapsettomia keskustelijoita. Painostuksen sijaan ympäristöltä haluttiin hyväksyntää ja ymmärrystä. Lapsettomat kokivat lisäksi, että naisia syyllistetään lasten hankkimattomuudesta. Äitiyden ei nähty kuuluvan automaattisesti naisen identiteettiin. Keskustelijat vierastivat ajatusta, jonka mukaan lapsien hankinnalla turvattaisiin vanhuuden päivät. He huomioivat elämän suunnitteluprojektissaan tulevan vanhuutensa. Oman elämänvalinnan tulee tuntua myös vanhuudessa hyvältä ratkaisulta.

(Jalagin, K. 2008. Valinnan vapaus ja yhdenmukaisuuden pakko : vapaaehtoinen lapsettomuus internetkeskusteluissa. Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos. Yleisen sosiologian Pro gradu-tutkielma.)

 

Yhdistys herättää vahvoja tunteenpurkauksia

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkija Anneli Miettinen on kiinnittänyt huomiota Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry:n herättämiin tunteenpurkauksiin. Hän uskoo, että lapsiperheellisten ja vapaaehtoisesti lapsettomien asenteet eivät ole niin vastakkaisia, kuin nettikeskustelut antavat ymmärtää.

Joillekin pintaan tulleet negatiiviset tunteet ja ajatukset vapaaehtoisesta lapsettomuudesta voivat olla tiedostamattomia jostain muusta käsittelemättömästä hankalasta asiasta. – Myös vapaaehtoinen lapsettomuus on mahdollinen ja oikeutettu valinta. Ihmiset tekevät omien tarpeidensa mukaisia valintoja.

Hedelmällisessä iässä olevasta väestöstä arviolta viisi-seitsemän prosenttia on vapaaehtoisesti lapsettomia. Miettinen muistuttaa, että tarkkaa määrää on vaikea arvioida. Hänen mielestään lastenhankintaa pidetään maassamme usein asiana, johon kuka tahansa voi puuttua. Monelle lapsettomuus on erilaisten elämäntilanteiden ja valintojen seuraus. Myös omaan lapsuuteen liittyvät asiat, kuten vanhempien vaikea ero, tai se, että on ollut ainut lapsi, saattavat vaikuttaa siihen, ettei itse halua omia lapsia.

Kun naisen valintaa lapsettomuudesta pidetään helposti itsekkäänä, miesten kohdalla ratkaisua saatetaan puoltaa vastuullisena. Moni kokee varsinkin suvun suunnalta tulevat paineet lapsista hankaliksi.

Väestöliitto ei ole ottanut virallista kantaa sterilisaatioikään. Miettinen itse ei myöntäisi päätösvaltaa alle 25-vuotiaalle, mutta yli 25-vuotiaalle hän pitää sitä mahdollisena, kunhan ennakkohaastattelu tehdään huolella. Hän ei näe nykyistä 30-vuoden sterilisaatioikää kovin suurena ongelmana, koska monia ehkäisykeinoja on tarjolla.

(Demokraatti 11.7.2012)

 

Lapseton ja onnellinen: kliinisen psykologian tohtorin Ellen Walkerin näkemys siitä, miksi ilman lapsia on parempi

Ellen Walker on mm. kirjoittanut kirjan Complete Without Kids: Childfree Living By Choice or By Chance. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että lapsettomat aikuiset ovat onnellisempia kuin lasten vanhemmat. Ellen Walker on samaa mieltä. Tämä artikkeli auttaa pohtimaan lasten teon etuja ja haittoja Ellen Walkerin suulla.

Ellen Walker heräsi eräänä aamuna 45-vuotiaana ja tajusi, että oli unohtanut tehdä lapsia. Hän oli ollut niin kiireinen! Hän pohti, oliko tehnyt virheen. Hänen aviomiehellään oli lapsia ja tämä pakotti Ellenin pohtimaan ja kysymään itseltään, olivatko lapset jotain sellaista, jota hän itse todella halusi. Hän tuli siihen tulokseen, että eivät olleet. Hän ei mielestään tarvitse lapsia ja jos olisi niitä halunnut, hän olisi ajatellut asiaa aiemmin ja tehnyt niitä.

Ovatko lapsettomat aikuiset onnellisempia kliinisen psykologin näkemyksen mukaan? Ehdottomasti, sanoo Walker. Hän näkee työssään paljon äitejä, jotka ovat ihan lopussa eivätkä jaksa huolehtia itsestään. He ovat esimerkiksi ylipainoisia ja menettäneet parisuhteensa, koska heillä ei ole yhteistä aikaa. He ovat niin väsyneitä, etteivät jaksa harrastaa seksiä tai he eivät menesty töissä kiireisen lapsiperhe-elämän vuoksi.  Kaiken lisäksi he eivät jaksa tai heillä ei ole aikaa olla sellaisia vanhempia kuin haluaisivat. He eivät ole tyytyväisiä elämänsä eri osa-alueisiin ja se uuvuttaa heitä.

Erään tutkimuksen mukaan vanhempana olo ja siihen liittyvät tehtävät kuluttavat kahdeksan tuntia päivässä per vanhempi aina lapsen 18:aan ikävuoteen saakka. Ne meistä, joilla ei ole lapsia, saavat 8 tuntia ylimääräistä aikaa päivässä. Lapsettomilla on aikaa panostaa työuraan, ystäviin, nukkumiseen ja lepoon sekä kuntoiluun ja parisuhteeseen. Lapsettomilla on aikaa järjestää itselleen tasapainoisempi elämä ja se tekee heistä paljon tyytyväisempiä.

Mikä lapsettomuudessa on parasta? Ellen Walkerin mukaan lapsettomien elämä on hallitumpaa ja siksi he kokevat vähemmän yleistä ahdistuneisuutta. Oman ajankäytön voi hallita; tehdä sellaisia asioita kuin haluaakin ja rahaa on enemmän käytettävissä (lapset maksavat noin 200 000$).

Miten lapsettomat aikuiset pitävät yllä sosiaalista elämää, kun ystävänsä ovat kiireisiä lastensa ja lasten harrastusten kanssa? Se on vaikeaa. Useimmat ystävät ovat itseä vanhempia, koska saman ikäisillä ei ole aikaa henkilölle, jolla ei ole lapsia. Heillä on aikaa vain muille äideille, joita tapaavat lasten harrastuksissa. Samassa veneessä olevia ihmisiä on etsittävä. Viime vuosina kun Ellen on tavannut jonkun, jolla ei ole lapsia, on hän pyrkinyt vaalimaan ystävyyttä heidän kanssaan. Elääpä missä vain, niin aina on olemassa tietty määrä ihmisiä, jotka ovat lapsettomia. Lisäksi Ellenillä on ystäviä, joiden kanssa hän tapaa lapsivapaina viikonloppuina.

Mitä huonoja puolia lapsettomuudessa on? Kuka pitää sinusta huolta kun tulet vanhaksi? Tai kun olet vanhana yksin? En tiedä montaakaan vanhusta, joista omat lapset pitävät huolta, sanoo Walker. Hänen mielestään koko väite on myytti. Ellen itse asuu 30 000 kilometrin päässä vanhemmistaan ja pitää yhteyttä puhelimitse, mutta ei todellakaan hoida ja huolehdi heistä. Hän pitää mielenkiintoisena sitä, että vanhemmalla iällä henkistä tukea saadaan enemmän ystäviltä kuin sukulaisilta. Sitä tapahtuu kautta linjan, ei siis vain lapsettomille. Tämä kertoo siitä, että ihmiset, joilla ei ole lapsia, tulevat olemaan entistä paremmassa kunnossa vanhetessaan, koska he ovat eläneet koko elämänsä panostaen ystävyyssuhteisiin eikä heillä ole vääriä odotuksia sen suhteen, pitävätkö omat lapset heistä vanhana huolta, vaiko eivät.

Huonoja puolia ovat, että sinua pidetään outolintuna. Kun ystävät alkavat perustaa perheitä ja itse et, niin siinä tuntee itsensä melko yksinäiseksi. Se tuntuu vähän samalta, kuin jos itse valmistut korkeakoulusta ja kaverisi jäävät tehtaaseen töihin. – Ei ole oikein mitään yhteistä puhuttavaa.  Siinä tilanteessa voi menettää paljon ystäviä ja kokea itsensä eristäytyneeksi.

Miten voi ylläpitää ystävyyssuhteita sellaisiin, jotka ovat perustaneet perheen? Jos on lapseton, mutta pitää lapsista, niin kannattaa kertoa ystävilleen, että haluaa tulla kutsutuksi syntymäpäiville, juhliin ja päivällisille. Että haluaa osallistua heidän perhe-elämäänsä. Jos sen sijaan ei ole kiinnostunut olemaan mukana lapsiperhe-elämässä, niin kannattaa sopia aikuistenkeskisiä tapaamisia. Naispuolisen ystävän kanssa voi pukeutua, meikata ja lähteä drinkille baariin – rohkaista ystävää astumaan ulos äiti-roolista. Hän tulee arvostamaan sitä, koska sitten hän jaksaa olla parempi äiti.

Miten suosittelet ihmisiä tekemään päätöksen, jota he eivät kadu myöhemmin? Kysy itseltäsi muutama kysymys, kuten: Nautitko lasten seurasta? Pidätkö lasten syntymäpäiväjuhlista tai viihdytkö mukana heidän harrastuksissaan? Kun näet elokuvia, joissa on lapsiperhe-elämää, innostutko? On epäreilua ja itsekästä, jos ei nauti lapsiperhe-elämästä ja heidän kanssaan harrastamisesta, hankkia lapsi ja odottaa heidän olevan tai käyttäytyvän kuin pieni aikuinen.

Ellen sanoo: mieti, mistä olet valmis luopumaan ollaksesi hyvä vanhempi. Oletko valmis luopumaan ihanista lomistasi? Oletko valmis luopumaan uraputkesta/uralla etenemisestä? Unesta/nukkumisesta? Harrastuksista? Vanhemmuus vaatii uhrauksia ja niitä pitää olla valmis tekemään (ja olemaan onnellinen niistä, koska oman lapsen kanssa oleminen on niin suurenmoista).

Kysy itseltäsi, onko elämäsi riittävän vakaata: onko taloutesi vakaalla pohjalla, onko avioliitto vakaa, onko sinulla hyvä tukiverkko? Varmista, että elämäsi on tasapainossa, ennenkuin hankit lapsen.

Onko täydellistä lapsen hankkimisajankohtaa olemassakaan? Monet sanovat, että siihen ei voi olla koskaan riittävän valmis – onko sellainen terve ajattelutapa? Walkerin mielestä ajattelutapa on vain tekosyy. Hän oli yllättynyt siitä tiedosta, että Yhdysvalloissa 50% raskauksista on suunnittelemattomia. Se on iso määrä ihmisiä, jotka eivät hallitse elämäänsä. Ehdottoman sopivaa aikaa tuskin on olemassakaan, mutta olisi mukavaa, jos ihmiset olisivat todella valmiita – se tekisi kaikesta vähemmän stressaavaa.

Lapsen saaminen on yksi elämän suurimpia päätöksiä, mutta kovin monet tekevät lapsia siksi, kun ”kaikki muutkin tekevät”. Toisaalta taas jotkut huomaavat neljäkymppisenä, että lapsen saaminen on liian myöhäistä tai liian vaikeaa. Ihmisten täytyy todellakin miettiä ja kysyä itseltään nämä kysymykset nuorempana.

(Childfree and Happy: Psychologist Ellen Walker on Why Not Having Kid Is Better 8.3.2011 – vapaa käännös by Mira Tiirikainen)

Copyright © 2017
Vapaaehtoisesti Lapsettomat ry